დღეს საკრებულოს სხდომა გაიმართა

დღეს საკრებულოს სხდომა გაიმართა

დღეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა, სხდომაზე დეპუტატებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 8 საკითხს უყარეს კენჭი.

ცვლილება შევიდა მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობათა დასახელებაში, დადეგნილებაში ცვლილების შეტანა „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში განხორციელებულმა ცვლილებებმა გამოიწვია, რომელიც საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ თანამდებობათა დასახელების განსაზღვრისა და პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობათა იერარქიულ რანგებში გადანაწილებას გულისხმობს.    

დღესვე სხდომაზე მუნიციპალური ქონების პრივატიზების გეგმაში შევიდა ცვლილება.  

სხდომას  17 დეპუტატი ესწრებოდა.